پورتال خبری, تفریحی, سبک زندگی, روانشناسی, سلامت, اخبار روز
Browsing Tag

توارث چند عاملی

ناهنجاریهای مادرزادی و عوامل ارثی موثر

عوامل ارثی موثر در ناهنجاریهای مادرزادی در سالهای اخیر در موضوع ژنتیک بیماریها مورد توجه خاص قرار گرفته و توسعه و پیشرفت شگفت انگیز یاخته شناسی و ژنتیک، امکان مطالعه ساختمان کروموزومی سلولی، شکل و تعداد کروموزومها و نیز تشخیص بیماریهای ارثی…