تست افسردگی بک Beck

جدول دکتر بک Beck برای تعیین سطح افسردگی ( پاسخ تست افسردگی بک )

مجموع نمرات

تعیین سطح افسردگی و پیشنهاد راهبردی

۱۰-۱

شما افسرده نیستید.

۱۶-۱۱

افسردگی شما خفیف است.

۳۰-۱۷

بهتر است هر چه زودتر با روانپزشک مشورت کنید.

۴۰-۳۰

افسردگی شما شدید است، مشورت با روانپزشک را فراموش نکنید.

بیشتر از ۴۰

افسردگی شما بسیار خطرناک و شدید است، مشورت با روانپزشک را فراموش نکنید.

امیدواریم از این تست افسردگی در مجله اینترنتی زیگیل بهره کافی را برده باشید. اگر شخص افسرده ای هستید سریعا به دنبال راههای درمان افسردگی باشید . وگرنه ممکن است به مشکل برخورد کنید.