– وقتی آنچه هستم را رها می کنم، تبدیل به آن چیزی می شوم که ممکن است باشم. (لائو تسو)

– زندگی با تعداد نفس هایی که می کشیم سنجیده نمی شود، بلکه با لحظاتی که نفسمان را می برند اندازه گیری می شود. (مایا آنجلو)

*****  جملات موفقیت بزرگان و جملات مثبت *****

– خوشبختی چیز حاضر و آماده ای نیست. بلکه از اعمال ما ساخته می شود. (دالایی لاما)

– اول از همه ایده آل عملی و هدف یا مقصد مشخص و واضحی داشته باشید. دوم اینکه وسیله رسیدن به اهداف خود یعنی دانایی، پول، مواد و لوازم لازم را بدست آورید. سوم اینکه همه وسایل و چیزهایی که دارید را برای رسیدن به آن هدف تنظیم کنید. (ارسطو)

*****  جملات موفقیت بزرگان و جملات مثبت *****

سخنان زیبا درباره موفقیت
سخنان زیبا درباره موفقیت

– باید باور کنیم که ما استعداد چیزی را داریم و اینکه این چیز باید به هر قیمتی بدست آید. (ماری کوری)

– بسیاری از ما طبق رویاهایمان زندگی نمی کنیم، زیرا با ترس هایمان روزگار می گذرانیم. (لس براون)

*****  جملات موفقیت بزرگان و جملات مثبت *****

– چالش ها و مشکلات هستند که زندگی را جالب می کنند و غلبه بر آنهاست که به زندگی معنا می دهد. (جاشوا جی. مارین)

جملات زیبا درباره موفقیت

– اگر می خواهید روحیه خود را بالا ببرید، دست کسی را بگیرید و او را بلند کنید. (بوکر تی. واشینگتن)

– من تحت تأثیر ضرورت عمل کردن قرار گرفتم. دانستن کافی نیست، باید دانسته هایمان را عملی کنیم. خواستن کافی نیست، باید حرکتی انجام دهیم. (لئوناردو داوینچی)

*****  جملات موفقیت بزرگان و جملات مثبت *****

-بخشش زودگذر توانگران بر تهیدستان تلخ است و همدردی نمودن نیرومندان با ناتوانان، بی ارزش. چرا که یادآور برتری آنان است . جبران خلیل جبران

-باید رنج ها پوست شما را بشکافند پیش از آنکه معنای حیات را دریابید ، چرا که اگر می توانستید شگفتی های روزانه زندگی خود را سراسیمه و در عین حال به درستی و با تامل بشناسید ، چنین نمی پنداشتید که شگفتی های رنجها کمتر از عجایب شادیهایتان است . جبران خلیل جبران . جملات موفقیت بزرگان , جملات موفقیت از بزرگان,جملات موفقیت آمیز بزرگان, جملات بزرگان درباره موفقیت , جملات بزرگان در مورد موفقیت , جملات موفقیت بزرگان برای موفقیت, جملات موفقیت امیز از بزرگان

-آنکه وجود حقیقی خویش را می بیند ، به راستی واقعیت زندگی را برای خود ، آدمیان و همه چیز دیده است . جبران خلیل جبران

*****  جملات موفقیت بزرگان و جملات مثبت *****

 پیشنهاد ما :سخنان دکتر علی شریعتی سری اول جدید

-زیباترین‌ لفظی که‌ از زبان‌ آدمیان‌ می‌تراود، کلمه‌ مادر است‌ . جبران خلیل جبران

– محدودیت فقط در ذهن ما وجود دارد. اگر از تخیلمان استفاده کنیم، امکانات ما بینهایت می شوند. (جیمی پائولینتی)

*****  جملات موفقیت بزرگان و جملات مثبت *****

– من امتحانم را خراب نکردم. فقط ۱۰۰ راه برای غلط انجام دادن آن پیدا کردم. (بنجامین فرانکلین)

جملات بزرگان درباره موفقیت

– برای موفق شدن، تمایل شما به موفقیت باید بزرگتر و بیشتر از ترس شما از شکست باشد. (بیل کازبی)

*****  جملات موفقیت بزرگان و جملات مثبت *****

– کسی که هرگز اشتباه نکرده، هرگز چیز جدیدی را امتحان نکرده است. (آلبرت اینشتین)

*****  جملات موفقیت بزرگان و جملات مثبت *****

– شما تبدیل به آن چیزی می شوید که باورش دارید. (اوپرا وینفری)

*****  جملات موفقیت بزرگان و جملات مثبت *****

– ترجیح می دهد از هیجان بمیرم تا از بی حوصلگی. (ونسان ونگوگ)

*****  جملات موفقیت بزرگان و جملات مثبت *****

– ثروتمند واقعی کسی است که وقتی دست هایش خالی هستند، بچه هایش به سمت او بدوند.

*****  جملات موفقیت بزرگان و جملات مثبت *****

– آنچه به فرزندانتان یاد می دهد و نه آنچه برایشان انجام می دهید است که آنها را در آینده انسان های موفقی می سازد.