پورتال خبری, تفریحی, سبک زندگی, روانشناسی, سلامت, اخبار روز
Browsing Tag

نیاز ها

نیاز به توجه بیش از اندازه چه دلیلی دارد

گرچه ما احتیاجات اساسی بسیاری داریم، ولی انیاز به توجه نیازی دایمی و تغییرناپذیر است. نیاز به توجه و مراقبت اگر ارضا نشود موجب بروز نابسامانیهای بسیاری در زندگی می شود. این نیاز مخفی، وقتی آشکار می شود که ما دچار صدمه و ناراحتی بزرگی شویم،…