تازه ترین نوشته ها

محبوب ترین مطالب

تبلیغات متنی

مطالب با برچسب "عملکرد کبد"

وظایف بی شمار و مفید کبد در بدن انسان

وظیفه کبد : متابولیز پروتئین، چربی و کربوهیدرات. بعبارتی تهیه انرژی و مواد مغذی. - ذخیره سوخت در بدن بصورت گیلکوژن (که فوق العاده برای کارکرد مغز ضروریست). - متابولیز دارو و تجزیه الکل. - ذخیره ویتامین ها، املاح معدنی و قند. - فیلتر کردن خون و کمک به پاکسازی خون از مواد خطرناک شیمیایی و باکتری ها. - تولید صفرا، که باعث تجزیه کردن چربیها می شود. - تنظیم توانایی بدن جهت لخته شدن خون. K.D E A :کمک به جذب و ذخیرهسازی ویتامین های محلول در چربی مانند - ذخیره آهن. - ذخیره سازی خون اضافی که در زمان احتیاج بدن به خون، بسرعت می تواند آزاد شود.