عشق چیزی بالاتر از محبت است. به ندرت افرادی پیدا می شوند که عشق واقعی را درک کنند. در این بخش از مجله اینترنتی زیگیل چند تست روانشناسی عشق را برایتان گرداوری کرده ایم. ابتدا با دقت و صادقانه به انها پاسخ دهید . سپس به جواب ان در زیر نگاه کنید. اگر ابتدا به پاسخ نگاه کنید فایده ندارد.

تست روانشناسی عشق یا تست عشق با جواب

تست عشق: سوال اول

شما به طرف خانه معشوق می روید. دو روش را می توانید انتخاب نمایید:
ـ روش کوتاه و مستقیم که تند می رسید اما بی طعم می باشد.
ـ ولی روش دوم بسیار طویل تر می باشد اما پر از مناظر قشنگ و جذاب می باشد.
حال شما کدامیک روش را برای رسیدن انتخاب می نمایید ؟

تست روانشناسی عشق: سوال دوم

در راه دو بوته گل رز می بینید.یکی قرمز و دیگری سفید. شما تصمیم می گیرید ۲۰ شاخه را برای او بچینید.
چند تا را سفید و چند تا را قرمز انتخاب می نمایید ؟

تست عشق: سوال سوم

بالاخره شما به منزل او می رسید.
یکی از اشخاص خانوار در را بر روی شما باز می نماید.
شما می توانید از آنها بخواهید که او را صدا بزنند.
یا اینکه خودتان او را باخبر کنید.
چه می کنید ؟

تست روانشناسی عشق: سوال چهارم

شما وارد منزل گشته به اتاق او می روید اما کسی آنجا نمی باشد. بنابراین تصمیم می گیرید رزها را همان جا بگذارید.
ترجیح می دهید لب پنجره بگذارید یا بر روی تخت ؟

تست عشق: سوال پنجم

شب می گردد شما و او هر کدامیک در اتاقهای جداگانه ای می خوابید. صبح وقتی که بیدار شدید به اتاق او می روید: آیا خواب می باشد یا بیدار ؟

تست روانشناسی عشق: سوال ششم

زمان برگشتن به خانه می باشد. از راه کوتاه یا از راه بلند ؟

تست روانشناسی عشق یا تست عشق با جواب

جواب تست روانشناسی عشق: جواب سوال اول

جاده نشان دهنده عشق است اگر راه کوتاه را انتخاب کرده اید. زود و آسان عاشق می شوید.
ولی اگر راه طولانی را انتخاب کردید، آسان عاشق نمی شوید. سخنان انیشتین و موفقیت در زندگی را بخوانید.

تست عشق: جواب سوال دوم

تعداد رز های قرمز نشان دهنده ان است که چه قدر از خود مایه می دهید و تعداد رز های سفید نشان می دهد که شما چقدر در آن رابطه از طرف انتظار محبت دارید. به طور مثال اگر ۱۸ رز قرمز و ۲ عدد رز سفید انتخاب کرده اید به معناست که شما ۹۰% محبت می کنید و ۱۰% انتظار محبت از طرف مقابل دارید.

تست روانشناسی عشق: جواب سوال سوم

سوال سوم نشان دهنده طرز برخورد شما با مشکلات در یک رابطه است. اگر شما از اعضای خانواده درخواست کرده اید که محبوبتان را صدا بزند به این معناست که شما از مواجه شدن با مشکل می ترسید و امیدوار هستید که مشکلات به خودی خود حل شوند. ولی اگر خودتان به اتاق رفته اید که او را از حضور خود مطلع کنید این نشان می دهد که شما با مشکلات روبرو می شوید.

تست عشق: جواب سوال چهارم

محل قرار دادن رزها نشان دهنده اشتیاق شما برای دیدن محبوبتان است. اگر انها را بر روی تخت میگذارید نشان می دهد که دوست دارید او را زیاد ببینید. و اگر آنها را لب پنجره قرار می دهید یعنی اگر او را زیاد هم نبینید تحمل می کنید.

تست روانشناسی عشق: جواب سوال پنجم

سوال پنجم نشان دهنده تفکر و طرز فکر شما در کاراکتر و شخصیت فرد محبوبتان است.اگر شما او را در حالی که خوابیده است در اتاق می بینید.این به این معنی است که شما او را همانطور که است دوست دارید. اگر بیدار بود شما دوست دارید او مطابق میل شما شود.

تست عشق: جواب سوال ششم

راه بازگشت به خانه نشان دهنده دوام عشق شماست. اگر راه کوتاه را انتخاب کرده اید مدت عاشق بودن و دوست داشتن شما کوتاه است. اگر راه بلند را انتخاب کردید به این معنا است که شما عشق پایداری را خواهید داشت.
امیدوارم از زندگی عاشقانه و تست عشق لذت ببرید. (روانشناسی عشق)

امیدواریم از این تست جالب در سایت زیگیل لذت کافی را برده باشید.